Giới thiệu lịch sử thành lập Trường THPT Điềm Thụy- Huyện Phú Bình

Thành lập trường tại quyết định số: 1825/QĐ - UBND ngày 11/09/2007 của UBND Tỉnh Thái Nguyên. Theo quyết định thì trường là đơn vị giáo dục sự nghiệp công lập có quy mô 30 lớp 1500 học sinh.

- Căn cứ thông tư 09/2009/ BGD & ĐT ngày 07/05/2009 của Bộ GD và ĐT về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân .

- Văn bản 1815/HD- SGD & ĐT ngày 20/12/2010 của Sở GD và ĐT Thái nguyên hướng dẫn thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Dưới đây là những thông tin về trường THPT Điềm Thụy Huyện Phú Bình:

1. Thành lập trường.

- Tại quyết định số: 1825/QĐ - UBND ngày 11/09/2007 của UBND Tỉnh Thái Nguyên. Theo quyết định thì trường là đơn vị giáo dục sự nghiệp công lập có quy mô 30 lớp 1500 học sinh.

2. Quyết định cấp đất xây dựng trường.

          Tại quyết định số: 2294/QĐ - UBND ngày 29/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thu hồi đất, giao đất cho trường THPT Điềm Thụy có diện tích: 21.803,5 m2để xây dựng trường.

          Khu đất trường thuộc xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, cách quốc lộ 37 khoảng 120m.

3. Quá trình xây dựng trường.

 Tại quyết định số: 2421/QĐ - UBND ngày 31/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường THPT Điềm Thụy (Giai đoạn 1). Chủ đầu tư là Sở GD & ĐT, thời gian thực hiện 2008 - 2009.

          - Ngày 19/01/2010:  Nghiệm thu nhà ba tầng 18 phòng học - 1960 m2 sàn

        - Ngày 08/02/2010:  Nghiệm thu hạng mục san nền, hàng rào, cổng, nhà bảo vệ, nhà xe học sinh và thoát nước ngoài.

          - Ngày 21/07/2010:  Nghiệm thu nhà hiệu bộ 2 tầng - 650 m2 sàn .

- Quyết định số: 2106/QĐ - UBND ngày 14/09/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình trường THPT Điềm Thụy hạng mục: Giếng khoan, sân bê tông, bồn hoa trị giá 2 tỉ 958 triệu đồng - thực hiện năm 2010.

- Quyết định số: 2553/QĐ - UBND ngày 30/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình mở rộng, hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Điềm Thụy (Giai đoạn 2)

Tổng mức đầu tư: 13 tỉ 333 triệu đồng - Chủ đầu tư Sở GD ĐT.

    Gồm:

                    - Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng học: 1320m sàn

                    - Nhà thư viện thí nghiệm 3 tầng: 1150m2 sàn

                    - Nhà công vụ giáo viên cấp 4, 2 nhà x 6 gian: 234m2 sàn mỗi nhà

                    - Thiết bị thí nghiệm thực hành, nội thất phòng học, tủ tài liệu

Thời gian thực hiện 2010 - 2012

4. Quá trình tổ chức hoạt động của nhà trường.

4.1. Quyết định điều động bổ nhiệm hiệu trưởng từ 1/12/2007 (Đ/c Nguyễn Văn Dân) Quyết định số: 2780/QĐ - UBND ngày 06/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

4.2. Quyết định kế toán và văn thư trường

- Kế toán Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hương từ 01/01/2008 (QĐ số 43/SGDĐT)

- Văn thư thủ quỹ Đ/c: Đinh Thị Hoàng Yến từ 01/04/2008 (QĐ số 288/SGDĐT) và kế toán từ 01/11/2008 (Số 1141/QĐ Sở GD ĐT ngày 22/10/2008), quyết định biên chế văn thư thủ quỹ (Số 1142/QĐ Sở GD ĐT ngày 22/10/2008)

4.3. Quyết định điều động bổ nhiệm số 1576/QĐ-SGDĐT ngày 26/12/2008 Đ/c Dương Xuân Bình là Phó hiệu trưởng từ 01/01/2009

4.4. Quyết định thành lập Chi bộ, Đoàn thanh niên, Công đoàn trường.

- Quyết định số 2309/QĐ-HU của Ban thường vụ huyện ủy ngày 01/09/2009 thành lập Chi bộ từ 01/07/2009 gồm:  07 Đảng viên.

                   Bí thư: Nguyễn Văn Dân

                   Phó bí thư: Dương Xuân Bình

- Quyết định số 50/QĐ-CĐN ngày 15/08/2009 của Ban thường vụ Công đoàn ngành GD ĐT Thái Nguyên vê việc thành lập công đoàn cơ sở với 25 đoàn viên, cử BCH lâm thời:

                   Đ/c Dương Xuân Bình - Chủ tịch

                   Đ/c Trần Thị Thơm - Ủy viên

                   Đ/c Nguyễn Thị Minh - Ủy viên

- Quyết định số 66/QĐ - TNPB của Ban thường vụ huyện Đoàn Phú Bình về việc thành lập Đoàn trường, cử BCH lâm thời:

                   Đ/c Nguyễn Văn Dần - Bí thư đoàn trường

                   Đ/c Trần Thị Thơm  - Phó bí thư đoàn trường

                   Đ/c Thân Thế Huyến  - Ủy viên BCH đoàn trường

4.5. Giáo viên năm học 2009 - 2010

- Sở GD ĐT điều động 17 giáo viên từ trường THPT  Phú Bình, Lương Phú, Nguyễn Huệ công tác tại trường từ 01/07/2009

- Sở GD ĐT tuyển mới và điều về trường nhận công tác từ 01/09/2009  số lượng 05 giáo viên. Tuyển 03 nhân viên y tế trường học, thư viện và thiết bị thí nghiệm về nhận công tác từ 01/01/2010

4.6. Tổ chức dạy - học năm học 2009 - 2010

- Quyết đinh số 675/QĐ - SGD ĐT, ngày 13/07/2009 về việc duyệt điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2009 - 2010.

- Điểm chuẩn THPT Điềm Thụy là 20 điểm có 447 học sinh đạt chuẩn

- Năm học 2009 - 2010 trường có 10 lớp dạy và học nhờ trường THPT Phú Bình vào các  buổi chiều.

-  Học tiết đầu tiên là ngày 17/08/2009

- Đến ngày 19/04/2010 chuyển về học tại trường

          - Kết quả xếp loại:

                    + Học lực:

Giỏi 06 = 1,39%;                      Khá 70 = 16,24%;

Trung bình 226 = 52,44%;        Yếu 127 = 29,47%;

Kém 2 = 0,46%

                   + Hạnh kiểm:   

  Tốt 157= 36,43%;                   Khá 187= 43,39%;

 Trung bình 71= 16,47%;          Yếu 16 = 3,71%

                   + Lên lớp:    400 học sinh = 89,5%

- Danh hiệu thi đua: Trường Tiên Tiến, 02 tổ lao động tiên tiến, 09 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 04 giáo viên dạy giỏi tỉnh, 34 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, sơ sở Đoàn trường vững mạnh xuất sắc.

4.7. Tổ chức dạy và học năm học 2010 - 2011

- Quyết định số 614/QĐ- SGD ngày 18/6/2010 Sở GD & ĐT Thái Nguyên giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2010- 2011: Tuyển mới 10 lớp 10 với 450 học sinh.

- Quyết định số  686/QD-SGD & ĐT ngày 12/7/2010 về việc duyệt điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2010- 2011: điểm chuẩn là 22.5 được 442 học sinh đạt chuẩn.

- Quyết định số: 647/QD- SGD & ĐT ngày 1/7/2010 về việc điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lý giữ chức vụ Phó hiệu trưởng- nhiệm kỳ 5 năm từ 1/7/2010.

- Sở GD & ĐT Thái nguyên điều động 12 giáo viên đến công tác tại trường từ 1/7/2010. Và tuyển mới 10 giáo viên nhận công tác tại trường từ 1/9/2010.       - Tổng cán bộ giáo viên được giao 53 biên chế, đã tuyển đủ.

- Quyết định số 1317/QĐ- SGD & ĐT ngày 30/9/2010 về việc điều động đồng chí: Trần Thị Tâm giáo viên Toán về nhận công tác tại trường PTDT nội trú Tỉnh Thái Nguyên từ 1/10/2010.

- Quyết định số: 1203/QĐ- SGD- ĐT ngày 21/9/2010 về việc phân hạng trường: trường hạng 2.

- Biên chế sử dụng: 52, số lớp 20, số học sinh 860.

- Tổ chức dạy và học từ 9/8/2010- Khai giảng 4/9/2010.

5. Về đội ngũ giáo viên(đến 1/1/2011).

          ( Có phụ lục danh sách giáo viên, cán bộ, nhân viên )

- Tổng số: 52 , được giao 53, thiếu 1.

- Số Nam: 15    , Nữ 37. 

- Số Đảng viên: 14, Nam 7, Nữ 7.

- Trình độ:   + Thạc sỹ, sau đại học: 04.

                   + Đại học: 45.      

                   + Trung học: 02.

                   + Có 5 đ/c đang học cao học.

- Tuổi đời từ 50 trở lên:             , Từ 40 đến 50:            , Dưới 40:                  - Tuổi nghề : Trên 30 năm:         , Trên 20 năm:             , Trên 10 năm:

                     Dưới 10: 

6. Kế hoạch năm học 2011- 2012 ( dự kiến ).

- Số lớp: 30  , số học sinh: 1300   , Tuyển 10 lớp 10 với 450 học sinh.

- Biên chế cán bộ giáo viên  76 người: giáo viên 68 người.

- Số phòng học: 30, phòng máy tính 2, số máy tính 60 chiếc, bộ tăng âm 2, máy photocopy 1, máy phát điện 1.

7. Chương trình dạy và chất lượng giáo dục của trường.

          - Nhà trường áp dụng chương trình cơ bản, 80% ban cơ bản tự chọn bám sát, 20% cơ bản A và C.

          - Về chất lượng giáo dục: đại đa số học sinh của nhà trường là con em nông dân làm nông nghiệp, ở nông thôn  với chất lượng đầu vào thấp  nhưng nhà trường phấn đấu giáo dục học sinh học tập và tu dưỡng rèn luyện tốt. Hàng năm có trên 90% hạnh kiểm ngoan, học lực từ TB trở lên, lên lớp và tốt nghiệp THPT.

          - Theo dự án thành lập trường và chỉ đạo của Huyện Phú Bình về vùng tuyển của các trường THPT thuộc Huyện Phú Bình, vùng tuyển của nhà trường là học sinh 6 xã hữu ngạn Sông Cầu Huyện Phú Bình. Đó là các Xã: Thượng Đình, Điềm Thuỵ, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My và Hà Châu. Trong vòng 10 năm tới số lượng học sinh THCS thuộc vùng tuyển của trường có từ 600 đến 700 em. Hàng năm nhà trường sẽ tuyển sinh 10 lớp 10 với 450 học sinh để duy trì quy mô là 30 lớp khoáng 1300 học sinh.

          - Thực hiện luật giáo dục và quy chế trường THPT, mục tiêu của nhà trường là: “ Hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động” (điều 27- Luật giáo dục ). “ Ngoài nội dung chủ yếu nhằm bảo đảm chuẩn kiến thức cho mọi  học sinh còn có nội dung nâng cao ở 1 số môn học để phát huy năng lực đáp ứng nguyện vọng của học sinh” (Điều 28- Luật giáo dục).

8. Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: ( có đến 1/1/2011).

- Một nhà học 3 tầng 18 phòng học-  mỗi phòng học có diện tích  52m2, có 23 bộ bàn ghế học sinh loại 2 chỗ ngồi, 1 bộ bàn ghế giáo viên, đèn và quạt đồng bộ.

- Một nhà 2 tầng Hiệu bộ: đủ các phòng làm việc cho BGH, nhân viên văn phòng, các phòng như: y tế, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, hội trường….

- Một nhà để xe cho học sinh trên 300m2, 1 phòng trường trực bảo vệ.

- Hàng rào, cổng, sân đường bê tông.

- Công trình vệ sinh cho học sinh, cho CBGV khép kín tạo các nhà.

- Phòng máy tính: 2 phòng với 55 máy nối mạng Internet cho học sinh  học tập, 6 máy cho CBNV làm việc. Ngoài ra, 1 bộ tăng âm loa, 1 máy photocopy, 1 máy phát điện 3KW, nội thất phòng làm việc và hội trường, y tế đủ điều kiện hoạt động.

- Khu thể thao: một sân bóng rổ, 2 hố nhảy xa, 4 đệm nhảy cao. Môn Giáo dục thể chất thiếu nhiều dụng cụ để dạy và học.

- Các thiết bị môn học  QPAN chưa được cấp phát.

9. Tài chính.

          - Thực hiện dự toán năm 2010, Sở cấp đủ để chi lương và các khoản chế độ theo lương cho người lao động ở trường. Chi thường xuyên được Sở cấp quá ít nên nhà trường rất khó khăn trong tổ chức các hoạt động.

          - Thu học phí 4 tháng 2010( cả học phí nghề lớp 11) theo  quy định của Tỉnh- miễm giảm cho 111 học sinh= 12,9%.

          - Khoản thu xã hội hoá giáo dục đảm bảo chi cho bảo vệ trường trông giữ xe, vệ sinh, nước uống và sử 1 phần sử dụng điện phục vụ dạy và học. Một khoản hỗ trợ đối ứng  đường bê tông tưg Quốc lộ 37 đi vào cổng trường.

          - Nhà trường đã xây dựng, thông qua và áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính, thu nhập của Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Ngoài lương và phụ cấp ra không có gì vì nhà trường mới thành lập, còn nhiều thiếu thốn khó khăn nên chưa có tiết kiệm chi để hỗ trợ đời sống.

10. Kết  luận.

          Trường THPT Điềm Thụy mới được thành lập. Trường đã có tổ chức dạy và học qua 3 học kỳ. Trường mới chuyển về hoạt động tại đất trường hơn 7 tháng ( tháng 4/2010), những thiếu thốn khó khăn còn nhiều. Dù thế, cán bộ giáo viên nhà trường đã nỗ lực vượt khó, xây dựng nề nếp kỉ cương trong các hoạt động và thu được những thành tích,  kết quả buớc đầu rất đáng khích lệ.

         Thời gian tới tiếp tục được Tỉnh và Sở quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, ổn định quy mô biên chế lớp học sinh và tổ chức cán bộ giáo viên, nhà trường có điều kiện tốt hơn để nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Tác giả: Thân Thế Huyến
Nguồn: thptdiemthuy.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 60
Hôm qua : 124
Tháng 09 : 2.712
Năm 2021 : 21.052